MÜHENDISLIK & PROJE HIZMETLERIMIZ

Çelik Konstrüksiyon Projelerin
 • Türk Standarları ve Uluslararası Yönetmeliklere Göre  (AISI, Eurocode vb.) Statik Hesapları
 • Yapı Sisteminin En Ekonomik ve Güvenli Şekilde Boyutlandırılması
 • İmalat (single part - assembly ) Çizimleri
 • Poz Listeleri
 • Shop Drawing Çizimleri
 • Ruhsat ve Uygulama Projeleri
 • Montaj Projeleri
 • Statik Hesap Raporları

Mevcut Çelik Konstrüksiyon Projelerin

 • Taşıyıcı Sistemin Performans Analizi ve Yeterliliğinin İrdelenmesi
 • Ruhsat Projelerinin Oluşturulması
 • Statik Hesap Raporlarının Oluşturulması
 • Teknik Due  Diligence Raporu Hazırlanması